Аналіз якості навчання випускників 4 класу за підсумками 2016/2017 навчального року

Аналіз якості навчання випускників 9 класу за підсумками 2016/2017 навчального року


Про результати участі випускників 11-го класу ЗЗСО № 117

в ЗНО-2017

На виконання:

· Указу Президента Українивід 25.06.2013 №344/2013«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021року»;

· Указу Президента України від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;

· Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 (уредакції постанови КМУ від 08.07.2015 №533) «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»;

· Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029року «Нова українська школа», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016;

· Наказу Департаменту освіти і науки Харківської обласної адміністрації № 331 від 09.07.2014 "Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2014/2015-2016/2017 навчальних роках“;

· листа КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" № 1000 від 02.09.2014 "Про проведення регіональних моніторингових досліджень якості освіти в Харківській області у 2014/2015-2016/2017 навчальних роках“;

· листа КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" № 788 від 17.09.2015 "Про проведення регіональних моніторингових досліджень якості дошкільної та початкової освіти";

· річного плану роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117 Харківської міської ради Харківської області на 2017 рік

адміністрацією навчального закладу проведено моніторингові дослідження результатів державної підсумкової атестації, середніх балів атестатів, участі у зовнішньому незалежному оцінюванні випускників 11-го класу за підсумками 2016/2017 навчального року.

У 2016/2017навчальному році 11 клас закінчили 26 учнів. Кількість учнів з високим рівнем навчальних досягнень - 0 (0 %), із достатнім рівнем – 8 (31 %), із середнім рівнем - 18 (69 %), із низьким рівнем – 0 (0 %). Середній бал класу склав – 8,64.

Аналіз успішності випускників 11-го класу за 9 клас свідчить про те, що переважним рівнем навченості був середній. Із 30 учнів у 9 класі програмний матеріал на середньому рівні засвоїли 18 (60%), на достатньому 11(37%), на високому 1(3%). Таким чином, якість успішності в 11 класі дещо нижча, ніж у 9 класі. Для учнів у 10-11 класах були організовані індивідуально-групові заняття, консультації, багато учнів відвідували заняття на підготовчих курсах, займалися додатково. Проте, у деяких учнів спостерігається зниження рівня успішності. Це пояснюється тим, що ці учні навчалися не в повну міру своїх можливостей, мали недостатню мотивованість, а також був слабкий контроль з боку батьків та вчителів.

Середні бали атестатів за останні п'ять років:

Навальний рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Середні бали атестатів 8,80 8,11 8,48 7,81 8,64

Якщо порівняти середні бали атестатів за останні п'ять навчальних років, то можна зробити висновок, що рівень знань учнів у 2015/ 2016 навальному році був найнижчим, у 2016/2017 навчальному році він підвищився, не дивлячись на те, що рівень кваліфікації вчителів, які працювали в навчальному закладі, також став нижчим у порівнянні з минулим роком (на 0,81):

Навальний рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Кваліфікація вчителів 8,12 7,67 6,76 7,31 6,50

Висновки щодо середніх балів атестатів учнів - випускників 11-го класу у 2016/2017 навчальному році:

1. Середній рівень кваліфікації вчителів у 2016/2017 навчальному році складав 6,50, а середній бал атестатів – 8,64.

2. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу (середній бал атестата) за 2016/2017 навчальний рік підвищився на 0,83 бала порівняно з 2015/2016 навчальним роком.

3. Рівень кваліфікації вчителів знизився на 0,81 у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком.

4. Рейтингова позиція школи нижче, ніж середній рівень навчальних досягнень випускників по району.

Результати участі випускників 11-го класу в державній підсумковій атестації 2016/2017 навчального

ДПА з української мови

Навчальний рік 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Середній рівень кваліфікації вчителів 5,00 5,00 11,00 5,00
Середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА 8,04 4,86 6,09 6,36
Середній рівень навчальних досягнень учнів в атестатах 7,50 7,82 6,86 6,62

У порівнянні з минулим навчальним роком середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА (ЗНО) виріс на 0,27 (з 6,09 до 6,36).

Порівняння результатів ДПА з результатами річного оцінювання з української мови

Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Середній бал
у класі які складали ДПА початковий середній достатній високий
ДПА річна ДПА річна ДПА річна ДПА річна ДПА річна
26 25 2 0 11 14 10 10 2 2 6,36 6, 62

За результатами ДПА (ЗНО) у порівнянні з річним оцінюванням підвищилася кількість оцінок низького рівня та знизилася кількість оцінок середнього (відповідно на 8,00 %). Кількість оцінок достатнього та високого рівнів за результатами ДПА (ЗНО) та річного оцінювання співпадає.

Розбіжність результатів ДПА (ЗНО) з української мови і річних балів з предмета складає 0,26 (у 2015/2016 навчальному році ця розбіжність складала 0,77).

ДПА з математики

Навчальний рік 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018
Середній рівень кваліфікації вчителів 2,00 2,00 2,00 2,00
Середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА 7,48 9,89 5,80 6,16
Середній рівень навчальних досягнень учнів в атестатах 7,46 7,73 6,43 6,68

ДПА з історії України

Навчальний рік 2015/2016 2016/2017
Середній рівень кваліфікації вчителів 2,00 8
Середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА 4,94 6,71
Середній рівень навчальних досягнень учнів в атестатах 7,47 7,43

ДПА з англійської мови, географії, біології, фізики, хімії

Предмет Англійська мова Географія Біологія Фізика Хімія
Середній рівень кваліфікації вчителів 2,00 11,00 8,00 11,00 2,00
Середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА 6,71 7,50 4,20 6,00 6,00
Середній рівень навчальних досягнень учнів в атестатах 7,43 8,00 4,80 9,70 6,00

Відсоток (кількість) учнів, які не подолали поріг «склав/не склав» становить:

- з української мови 8% (2 учні), у 2016 році цей показник становив 12,50 % (4 учні);

- з історії України 11,76 % (2 учні), у 2016 році таких учнів було 31,58 % (6 учнів);

- з математики 21,05% (4 учні), у 2016 році цей показник становив 18,75 % (3 учні);

- з англійської мови 11,11 % (1 учень), у 2016 році таких учнів було 15,38 % (2 учні);;

- з біології 42,86 % (3 учні), у 2016 році цей показник становив 50,00 % (2 учні).

Результати показників щодо подолання порогу «склав/не склав» за два роки такі:

Предмет 2016 рік 2017 рік Різниця між показниками середнього бала
Українська мова 12,50 % 8% 4,50 %
Історія України 31,58 % 11,76 % 10,53 %
Математика 18,75 % 21,05% - 2,30 %
Англійська мова 15,38 % 11,11 % 4,27 %
Географія 0 % 0 % -
Біологія 50,00 % 42,86 % 7,14 %
Фізика 0 % 0 % -
Хімія 0 % 0 % -

Відсоток (кількість) учнів, які отримали від 160 балів і більше становить:

- з української мови 16% (4 учні), у 2016 році цей показник становив 15,63 % (5 учнів);

- з історії України 0 % , у 2016 році таких учнів було 10,53 % (2 учні);

- з математики 21,05% (4 учні), у 2016 році цей показник становив 12,50 % (4 учні)

- з англійської мови 22,22 % (2 учні), у 2016 році цей показник становив 15,38 % (2 учні);

- з географії 33,33 % (1 учень), у 2016 році таких учнів було 28,57 % (2 учні);

- з біології 0 %, у 2016 році цей показник також становив 0 %;

- з фізики 0 %, у 2016 році таких учнів було 33,33 % (1 учень);

- з хімії 0 %, у 2016 році таких учнів також не було.

Різниця між показниками щодо отримання балів від 160 балів і більше за два роки становить:

Предмет 2016 рік 2017 рік Різниця між показниками середнього бала
Українська мова 15,63 % 16 % 0,37 %
Історія України 10,53 % 0 % - 10,53 %
Математика 12,50 % 21,05% 8,56 %
Англійська мова 15,38 % 22,22 % 6,84 %
Географія 28,57 % 33,33 % 5,76 %
Біологія 0 % 0 % -
Фізика 33,33 % 0 % - 33,33 %
Хімія 0 % 0 % -

Найбільше учнів не подолали поріг «склав/не склав» з математики, хоча лише з математики є 2 учні, які отримали бали від 180 до 200.

Від 160 до 200 балів з історії України, біології, фізики, хімії не одержав жоден учень.

Середній бал ЗНО становить:

- з української мови 136,96, у 2016 році він становив 139,29;

- з історії України 127,33, у 2016 році він був 134,62;

- з математики 144,67, у 2016 році він становив 137,69.

Різниця між показниками середнього бала ЗНО за два роки становить:

Предмет 2016 рік 2017 рік Різниця між показниками середнього бала
Українська мова 139,29 136,96 - 2,33
Історія України 134,62 127,34 - 7,29
Математика 137,69 144,67 6,98

У порівнянні з минулим навчальним роком середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА (ЗНО) виріс:

- з української мови на 0,27 (з 6,09 до 6,36),

- з історії України на 0,21 (з 4,94 до 5,15),

- з математики на 0,36 (з 5,80 до 6,16).

Не зважаючи на те, що середній рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА (ЗНО) з української мови, історії України та математики у порівняння з минулим навчальним роком дещо підвищився, він залишається нижчим за середній бал по району. Нижчим за середній бал по району є також середній бал з англійської мови, хімії, біології, а з географії та фізики – вищий.

Середній рівень навчальних досягнень випускників 11-го класу за результатами ДПА (ЗНО) нижче середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах і розбіжність становить:

- з української мови 0,26 (у минулому навчальному році 0,77);

- з історії України 1 (у минулому навчальному році 2,53);

- з математики 0,52 (у минулому навчальному році 0,63);

- з англійської мови 0,72;

- з біології – 0,60;

- з фізики – 3,70.

З хімії розбіжностей між середніми балами не було, і лише з географії середній бал ДПА (ЗНО) вищий за середній бал з предмета на 0,50.

Ці дані свідчать про те, що у порівнянні з минулим навчальним роком розбіжність між середнім балом ДПА (ЗНО) та середнім балом з предмета у атестатах з української мови, історії України та математики зменшилася, тобто вчителі цих предметів у 2015/2016 навчальному році більш об'єктивно оцінювали навчальні досягнення учнів.

Розбіжність результатів ДПА (ЗНО) і річних балів з предметів свідчать про те, що вчителі недостатньо дотримуються вимог Критеріїв оцінювання рівня начальних досягнень учнів.

Дані про кількість учнів, які за результатами ЗНО не подолали поріг «склав/не склав»:

Предмет, з якого складали ЗНО Кількість учнів, що складали ЗНО Кількість учнів, що не подолали поріг «склав/не склав» Кількість учнів, що мали низький рівень начальних досягнень за результатами річного оцінювання Категорія вчителя
Українська мова та література 25 2 0 ІІ
Історія України 13 2 0 І
Математика 19 4 0 спеціаліст
Англійська мова 7 1 0 спеціаліст
Географія 2 0 0 вища
Біологія 5 3 0 перша
Фізика 3 0 0 вища
Хімія 1 0 0 спеціаліст

Висновки про якість навчання учнів-випускників 11-го класу у 2016/2017навчальному році:

1. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з української мови за результатами ДПА (ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (6,36) нижче середнього рівнем навчальних досягнень учнів в атестатах(6,62) на 0,26 (у 2015/2016 навчальному році бал ДПА був нижчий за річний на 0,77).

2. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з математики за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (6,16) нижче середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах (6,68) на 0,52.

3. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з історії України за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (6,71) нижче середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах (7,43) на 0,72.

4. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з англійської мови за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (6,71) нижче середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах (7,43) на 0,72.

5. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з географії за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (7,70) вище середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах (8,00) на 0,50.

6. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з біології за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (4,20) нижче середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах (4,80) на 0,60.

7. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з фізики за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (6,00) нижче середнього рівня навчальних досягнень учнів в атестатах (9,70) на 3,70.

8. Середній рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з хімії за результатами ДПА(ЗНО) у 2016/2017 навчальному році (6,00) співпадає з рівнем навчальних досягнень учні в атестатах.

9. За результатами ЗНО з української мови школа показує низькі результати, але вперше за останні шість років не знаходиться в трійці аутсайдерів.

10. За результатами ЗНО не подолали поріг «склав/не склав» 12 учнів, що складає передостаннє місце у районі.

Виявлені проблеми:

1. Низький ступінь відповідності результатів ДПА (ЗНО) з фізики результатам річного оцінювання.

2. Середній бал атестатів про повну загальну середню освіту та середні бали ЗНО (ДПА) нижчі, ніж середні бали по району.

3. Забезпечення об'єктивності оцінювання знань учнів.

Причини виявлених проблем:

1. В 11 класі українську мову викладав учитель другої кваліфікаційної категорії, історію України – першої кваліфікаційної категорії, математику – спеціаліст, тобто кваліфікаційний рівень вчителів не високий.

2. У багатьох учнів відсутня система знань з окремих навчальних тем.

3. Низький рівень сформованості в учнів компетентності «вміння вчитися».

4. Недостатня сформованість інтересу учнівської молоді до навчання.

5. Значна кількість учнів оперує конкретними образами та поняттями та відчуває певні труднощі під час вивчення абстрактних величин або понять.

6. Окремі вчителі інколи недостатньо об'єктивно оцінювали навчальні досягнення учнів.

7. Тестові технології застосовуються вчителями переважно лише на уроках контролю знань та вмінь учнів.

8. Невідповідність застосовуваних методів навчання можливостям окремих учнів.

9. Недостатня практична спрямованість викладання навчальних предметів.

10. Недостатньо використовуються у навчальному процесі ІКТ-технології через обмежену кількість комп'ютерної техніки.

11. Стереотипність у методах і формах навчання, недостатньо ефективний контроль за результатами навчання.

12. Вчителі не досить активно застосовують новітні педагогічні технології з метою підвищення якості уроку.

13. Недостатньо налагоджена робота з підготовки учнів до ЗНО в позаурочний час.

Кiлькiсть переглядiв: 175