Школа здоров'я

«Школа здоров'я» складається з 4-х основних секторів, або напрямків:

· Пропаганда здорового способу життя;

· Спортивно-масові заходи;

· Попередження дитячого травматизму;

· Екскурсії та спортивний туризм.

Пропаганда здорового способу життя

Основні завдання діяльності «Школи здоров'я» в рамках пропаганди здорового способу життя є:

1. Формування у школярів усвідомленого ставлення до свого фізичному і психічному здоров'ю.

2. Співпраця педагогів, учнів і батьків з метою виховання фізичної культури, формування навичок здорового способу життя.

3. Виховання потреби у здоровому способі життя, заняттях фізкультурою і спортом.

4. Прищеплення навичок гігієни та дотримання режиму дня.

5. Профілактика шкідливих звичок і всіх видів залежності:

профілактика куріння;

профілактика алкоголізму та наркоманії;

профілактика СНІДу.

Спортивно-масові заходи

Сектор спортивно-масових заходів вирішує завдання фізичного виховання школярів, формування інтересу до фізичної культури і спорту. Через співпрацю з клубом «Майбутній воїн» відбувається військово-патріотичне виховання учнів.

Попередження дитячого травматизму

Основними завданнями програми «Школи здоров'я» в рамках попередження дитячого травматизму є:

1. Виховання у школярів дбайливого ставлення до здоров'я, бажання виконувати правила безпечної життєдіяльності.

2. Ознайомлення учнів з правилами безпечної життєдіяльності (правила дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження з електроприладами, легкозаймистими предметами, правила поведінки поблизу водоймищ і в воді і т.д.).

3. Формування необхідних знань і умінь щодо надання першої медичної допомоги, правил поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Екскурсії та спортивний туризм

Основними завданнями екскурсій і спортивного туризму є:

1. Оздоровлення та фізичне виховання школярів, відпочинок.

2. Загальноосвітня діяльність (засвоєння дітьми знань з навчального предмета, розширення загального кругозору).

3. Культурно-освітня діяльність (естетичне виховання).

4. Послідовне навчання туристичним навичкам.

Організація екскурсій та туристичних заходів тісно пов'язана з роботою культурологічного сектора, роботою Музею 57-ї Армії ХЗОШ №117, Центром краєзнавства та культури народів, клубом екологів «Зелена планета».

Програма "Школи здоров'я" планує здійснюватися через такі форми роботи:

книжкові виставки, створення бюлетенів,

профілактичні бесіди, анкетування,

Дні здоров'я, тижні ПДР, пожежної безпеки, ігрові програми на перервах,

спортивні змагання (тематичні, вікові, за участю батьків),

спортивні гуртки та секції,

зустрічі з лікарями - фахівцями, працівниками правоохоронних органів,

екскурсії,

вилазки, пікніки, туристичні походи.

В даний час визначені головні завдання та основні напрямки діяльності «Школи здоров'я». Програма «Школи здоров'я» знаходиться в стадії розробки Радою, створеною з числа класних физоргов і спортсменів школи.

Також в стадії розробки знаходиться проект створення клубу уболівальників (черлідінг).

Кiлькiсть переглядiв: 64