Основні напрямки діяльності освітнього закладу:

1. Надання можливості для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень за якістю освіти для їхніх дітей.

2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

3. Виховання школяра як громадянина України.

4. Формування у школярів бажання і вміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування отриманих знань.

5. Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентності, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності.

6. Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до усвідомленого вибору та оволодіння майбутньою професією.

Кiлькiсть переглядiв: 99